קבלו הצעת מחיר

ביטוח דירה

ההודעה נשלחה!

 ביטוח דירה - להגן על הנכס שלך

ביטוח דירה בזיזי זיו-ידלין סוכנות לביטוח יספק לכם הגנה במקרה שנגרם נזק לבית בו אתם גרים או לרכוש הנמצא בו וייתן לכם שקט נפשי.

מהו ביטוח דירה?

Weather-beaten Roof

דירה היא לרוב הנכס היקר ביותר שאדם רוכש בימי חייו. למרבה הצער, דירות ותוכנן ניזוקים מדי יום, והנזקים עלולים להיות כבדים ביותר. בין הסיבות לנזק אפשר למנות שריפה, פריצה, גניבה, רעידת אדמה, שיטפון ונזקי טבע, נזקי צנרת, נזקים הנגרמים למכשירי החשמל, אבדן תכשיטים וכדומה.

ביטוח הדירה יגן עליכם בשלוש רמות: כיסוי נזקי רכוש, ביטוח אחריות חוקית כלפי נזקים שנגרמו לצד שלישי, וביטוח חבות המעבידים כלפי המועסקים על ידכם בדירה.

אילו סוגי ביטוח דירה קיימים?

קיימים שני כיסויים עיקריים של ביטוח דירה (ניתן לרכוש גם כל כיסוי בנפרד):

  • ביטוח מבנה, המגן על מבנה הדירה או הבית מפני הנזקים המצוינים לעיל. ניתן לרכוש ביטוח כזה גם עבור מבנה שאינכם מתגוררים בו. בנוסף, ניתן לרכוש גם כיסוי לערך קרקע במקרה של נזק כללי שבעקבותיו לא ניתן לשקם את המבנה.

  • ביטוח תכולה, המגן על הרכוש הנמצא בתוך הבית מפני הנזקים המצוינים לעיל. במסגרת ביטוח תכולה, ניתן לבטח גם רכוש השייך לכם ומצוי במבנה שאינו בבעלותכם.

ביטוח דירה בזיזי זיו-ידלין סוכנות לביטוח

הנכס היקר ביותר שלכם אינו רק הון כספי – הוא גם הבית בו אתם גרים והרכוש שעמלתם כל כך על השגתו. זיזי זיו-ידלין סוכנות לביטוח מתחייבת להגן עליהם.

כמי שמודעים לכך שבית ותכולתו מקנים ביטחון אמיתי, ממשי ורגשי – אנו נעשה את המיטב לתת לכם את הכיסוי הביטוחי הנכון והמקיף ביותר עבורכם.