קבלו הצעת מחיר

ביטוח עסק

ההודעה נשלחה!

לדאוג לעסק שלך זה העסק שלנו

ביטוח העסק בזיזי זיו-ידלין סוכנות לביטוח מאפשר לכם להמשיך לנהל את העסק מבלי לדאוג לשלל משברים שיכולים חלילה לפקוד אותו.

מהו ביטוח עסק?

Chefs in Action

כל בעל עסק יעיד שניהול של כל עסק, קטן או גדול, טומן בחובו סיכונים רבים. סיכונים אלה אינם קשורים רק למאזן הרווח וההפסד של העסק, אלא גם לשלל בעיות העשויות להתעורר כתוצאה מפעולתו. הם עלולים להכביד על בעל העסק בעלויות גבוהות שיכולות להוביל אף לסגירתו. ביטוח עסק מגן על העסק שלכם מפני סיכונים אלה ומאפשר לכם לנהל את העסק בביטחון וללא דאגות.

אילו סוגי ביטוח עסק קיימים?

ניתן לרכוש ביטוח המגן על העסק שלכם מפני שלל סיכונים. להלן מספר ביטוחי עסק העומדים לרשותכם:

  • ביטוח אש – מפני שריפה הפורצת בתחומי העסק וגורמת נזק לאדם ולרכוש.

  • ביטוח פריצה ושוד – פיצוי במקרה של פריצה או שוד בעסק המונעת או מעכבת המשך פעילות שוטפת.

  • ביטוח אבדן תוצאתי – מפני נזק תוצאתי שנגרם בעקבות פגיעה ברכוש העסק.

  • ביטוח כספים - מפני אבדן או גניבת כספים המוחזקים בקופה או בכספת של העסק.

  • סחורות במעבר – מפני נזק הנגרם לסחורות בעת העברתן ממקום למקום. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – מפני נזק העשוי להיגרם לצד שלישי כתוצאה מפעילות העסק.

  • ביטוח אחריות מעבידים – מפני נזק הנגרם לעובדי העסק במהלך עבודתם.

  • ביטוח אחריות מקצועית – מפני תביעות לקוחות כתוצאה משירות או מעשה רשלנות, השמטה או מחדל כלשהו.

  • ביטוח אחריות המוצר – מפני תביעות בגין נזק שנגרם על ידי מוצר פגום.

  • ביטוח ציוד אלקטרוני – מפני נזק הנגרם לציוד אלקטרוני של העסק, לרבות נזק העשוי לפגוע בפעילות העסק עצמו (נזק לחומרה, נתונים, ואמצעי אגירה).

ביטוח עסק בזיזי זיו-ידלין סוכנות לביטוח

כלקוח של זיזי זיו-ידלין סוכנות לביטוח, הצלחת העסק שלכם חשובה לנו. אנו נתאים לכם מערך ביטוחים מתוך מגוון מוצרים, המבוסס על פעילות העסק שלכם ונספק לו הגנה פיננסית מפני משברים שיכולים לפקוד אותו ונאפשר לו להמשיך לצמוח ללא דאגות